Hjem / Indsigt / Hvilken race havde de gamle Grækere og Romere?

Hvilken race havde de gamle Grækere og Romere?

Prolog af Lord Lolland, uansvarlig redaktør:
Vores nyeste skribent “Oversætteren” har fået tilladelse til at oversætte artikler udgivet gennem American Rennaisance, et online magasin grundlagt af den kendte hvide nationalist Jared Taylor. AmRen artikler er gerne lange og nærmest tørre, i hvert fald i forhold til den mere løsslupne tone der ellers hersker på Dagens Blæser, men vi tror at mange af vore læsere alligevel vil nyde dette mere seriøse og intellektuelle pust til vores lille udgivelse.

Original artikel “What Race Were the Greek and Romans?”
Jon Harrison Sims, American Renaissance, Oktober 2010.

 

Nylige film om oldtidens Grækenland såsom Troja, Helen af Troja og 300 har brugt skuespillere, der er af Anglosaksisk eller keltisk afstamning (som fx Brad Pitt, Gerard Butler etc.). Nylige film om oldtidens Rom, såsom Gladiator og HBO serien Rome, har gjort det samme (som eksempel kan her nævnes Russell Crowe). Havde produktionerne ret ud fra et historisk synspunkt? Var de gamle grækere og romerne af nordeuropæisk afstamning?

De fleste historikere, der beskæftiger sig med emnet i dag, er tavse omkring emnet. For eksempel, skriver Paul Cartledge, professor i den græske kultur ved Cambridge, om sin specialitet, Sparta, for uddannede men ikke-akademiske læsere, men intet steds har jeg fundet ham diskutere spartanernes racemæssige oprindelse. For nogle år siden spurgte jeg adskillige professorer om hvilken race de antikke grækere havde for kun for at blive mødt med ligegyldighed, der viste, at ingen vidste det, og at det i øvrigt var irrelevant. I dag synes en interesse for de antikke civilisationers genetiske ophav at blive betragtet som et usundt tegn, og ethvert bevis på deres nordiske oprindelse nedprioriteres af frygt for, at det kan give anledning til farlige følelser.

Men for hundrede år siden tog europæerne det for givet, at mange af de antikke grækere og romere var af den samme race som dem selv. Den berømte 11. udgave af Encyclopedia Brittanica, der blev offentliggjort i 1911, bemærkede, at “overlevelse af lyst hår og hud og lyse øjne blandt de adelige klasser i Thebes og nogle andre steder viser, at den blonde type af menneskeheden, der er karakteristisk for det nordvestlige Europa havde allerede trængt ind i græske lande før klassiske tider.” Værket tilføjede desuden, at de antikke grækere eller hellener var nordiske, en af ”de lyshåret stammer i Nordeuropa kendt dengang som Keltoi. “For 60 år siden troede endog Bertrand Russell, den britiske filosof og socialist, på at hellenerne “var lyshåret indvandrere fra Norden, der bragte det græske sprog med dem” (Historien om den vestlige filosofi, 1946).

Forskere i dag viger tilbage ved denne før 1960’erne konsensus. Pingvins historiske atlas om det antikke Grækenland, skrevet i 1996, håner de “utvivlsomt usikre race teorier, der ligger til grund for en stor del af denne genopbygning”, men tilbyder ingen teori til at erstatte den, idet man kun erkender at “Grækernes oprindelse forbliver et meget debatteret emne.” Forfatteren foretager dog denne opsigtsvækkende indrømmelse: “Mange af ideerne om raceoprindelse blev udviklet i det 19. århundrede, og selvom de måske har haft noget fundament i historisk tradition, arkæologi eller lingvistik, blev de ofte kombineret med mere tvivlsomme formodninger.” Forfatteren undlader at nævne disse tvivlsomme formodninger. Beth Cohen, forfatter til Not the Classical Ideal: Athens and the Construction of the Other in Greek Art (2000) hævder, at Thrakierne, grækernes fjerne fætre, havde “det samme mørke hår og de samme ansigtstræk som de antikke grækere.”

Faktisk var der et godt grundlag for at i 1911 Britannica at skrive om blondiner i Thebes. Thebes var den førende by i Boeotia, en rig landbrugsregion i det sydlige centrale Grækenland. Fragmenter fra en gammel 150 f.Kr. rejsehistorie beskriver Thebes’ kvinder som “den højeste, smukkeste og mest yndefulde i hele Hellas. Deres gule hår er bundet i en knude på toppen af deres hoved. “Pindar, en femte århundrede Thebansk poet, refererer til grækerne som” de lyshåret Danaoier”. Danaoier bruges her som et poetisk navn for Grækerne. På samme måde priser den berømte spartanske poet Alcman i sin Partheneia eller “Ungmø Sange”, skønheden hos de spartanske kvindelige atleter, med deres “gyldne hår” og “violette øjne”. Han skrev også om spartanske kvinder med “sølv øjne.” Her betydende lysegrå. I det syvende århundrede f.Kr. roste den græske poet Archilochus den ene af hans elskerinders “gule hår”, og Sappho – også fra det syvende århundrede f.Kr. – skriver om hendes “smukke datter, gylden som en blomst.”

Så sent som i det fjerde århundrede e.Kr. skrev Adamantius, en Alexandrins læge og videnskabsmand, i sin Physiognominica, at “af alle nationer, der har grækerne de klareste øjne”, og tilføjer, at “hvor den hellenske og joniske race er blevet holdt ren, da vi ser høje mænd af temmelig bred og lige opbygning. . . .af temmelig lys hud og blond.” Flere århundreder af raceblanding havde formodentlig ændret mange grækeres racemæssige karakter, men blonder fandtes stadig, og Xanthos, som betyder “gul” på græsk, var et almindeligt fornavn.

Professor Nell Painter of Princeton, forfatter af The White People’s History, klager over, at “en del vesterlændinge har forsøgt at se den antikke verden ift. race og gøre antik historie til hvid historie.” Hun påpeger, at grækerne ofte malede deres marmorstatuer – ”originaler var ofte malet med mørke farver “- at malingen slides væk over tid, og europæere fejlagtigt derfor konkluderede fra det hvide marmor, at grækerne var hvide.

Ja, grækerne malede deres statuer, men originalerne var ikke mørke. Praxiteles Afrodite, fra den græske by Knidos, var den mest berømte og mest kopierede statue i den antikke verden. Hundredvis af kopier har overlevet. Eksperter har bestemt fra mikroskopiske malingspartikler, at Aphrodite blev malet blond. Romerne havde deres eget navn til denne gudinde, Venus, og ligeledes var hendes “kultbilleder” allestedsnærværende og “malet med blegfarvet kød og gyldenblondt hår” (se Joanna Pitman’s On Blondes, 2003).

Phidias ‘mesterværk, Athena Parthenos, stod i Parthenon i næsten 1000 år, indtil det gik tabt, sandsynligvis i det 5. århundrede e.Kr. Da den amerikanske billedhugger Alan LeQuire satte sig for at lave en trofast kopi til fuldskala Parthenon-replikken i Nashville Centennial Park, modellerede han den på beskrivelser af det oprindelige værk. Den 42-fods høje Athena, afsløret i 1990, har lys hud, blå øjne og gyldent hår.

Mange små terrakottafigurer fra Grækenland i det fjerde århundrede f.Kr. har overlevet med spor af maling. De viser lyst hår og normalt rødbrune og blå øjne, ligesom større statuer fra de Persiske krige i begyndelsen af det femte århundrede f.Kr. Selv en kortvarig undersøgelse af gamle marmorreliefler, statuer og buster afslører europæiske kendetegn. Mange af ansigterne kunne lige så godt være af keltiske høvdinger eller vikingekonger.

Der er flere tegn på grækernes udseende: Xenophanes, en jonisk græsk filosof, der levede i det femte århundrede f.Kr., morede sig ved at bemærke, at de forskellige folkeslag troede på, at guderne lignede dem selv: “Vores guder har flade næser og sort hud, siger etiopierne. Thracianerne (på trods af Prof. Cohs observationer ovenfor) siger, at deres guder har rødt hår og nøddebrune øjne.” Faktisk viser et fjerde århundrede f.Kr. fresco af en thrakisk kvinde, der findes i Ostrusha Mound i det centrale Bulgarien, tydeligt rødt hår og europæiske træk.

Den græske digter Hesiod (ca. 700 f.Kr.) kaldte Troja “de lyse kvinders land”. Ifølge den romerske historiker Diodorus Sicilus, som levede i det første århundrede f.Kr., havde den egyptiske gud Set “rødt hår”, en farve der var “sjælden i Egypten, men almindelig blandt grækerne.” Plutark (46-120 e.Kr.) fortæller os, at mens den Thebanske General Pelopidas (364 f.Kr.) kæmpede i det centrale Grækenland, havde han en drøm, hvor et spøgelse opfordrede ham til at ofre en rødhåret jomfru, hvis han ønskede at sejre i den næste dags kamp.

2 underracer:

Der var to underracer i det antikke Grækenland: mørkhårede hvide og lyshårede hvide samt de naturlige overgange imellem. De tidligste kendte grækere var af den førstnævnte type. Disse omfattede minoerne, som slet ikke var grækere, og som byggede en imponerende civilisation på øen Kreta. Pelasgierne, som er navnet, som de senere grækere gav til den hellenske befolkning på det græske fastland, var også mørke. De havde tendens til at have sort, krøllet hår og olivenformede øjne. Deres type er tydeligt synlig på mange Athenianske vaser, og har fået nogle forskere til at konkludere, at alle grækere så ud, som de gjorde.

Hverken minoererne eller pelasgierne talte græsk – de lineære A-indskrifter fra minoerne er stadig ikke blevet tydet – så det græske sprog skal være ankommet med de lyshårede erobrere, der migrerede fra nord, sandsynligvis fra den mellemliggende Donau-floddal. Ifølge græske myter stammede hellenerne fra Hellen (ikke at forveksle med Helen of Troja), søn af Deucalion. Hellen havde sønner og børnebørn, der svarer til de fire hovedstammeafdelinger i det antikke Grækenland: Aeolianer Achaeaner, Jonianer og Dorianer.

Forskere i dag har en tendens til at afvise sådanne myter, men de ville ikke have overlevet, hvis de ikke havde været i overensstemmelse med de gamle folkeslags velbevarede folkeminder. I dette tilfælde peger de på, hvad antikke historikere længe har troet var en række hellenske nedvandringer på det græske fastland og de Ægæiske øer. De første Hellener der ankom var Jonerne og Aeolierne; og så et par århundreder senere, Achaeanerne, og endelig Dorianerne.

Den græske civilisation i den tidlige bronzealder (1600-1200 f.Kr.) blev bestemt påvirket af minoiske og andre østlige middelhavskulturer, men den var umiskendeligt græsk. Lineær B, der begyndte at dominere den kretensiske kultur omkring 1500 f.Kr., er blevet tydet og fundet til at være en tidlig form for græsk. Omkring 1200 f.Kr. kollapsede denne kultur, kendt som mykensk, dets byer blev ødelagt og forladt, og Grækenland trådte ind i en 400-årig mørkealder. Jordskælv og vulkanudbrud har sandsynligvis spillet en rolle i ødelæggelsen, og senere gav grækere skylden til invasioner fra nord. Bølger af hellenske krigere angreb oppefra og brændte de mykenske citadeller og blev det styrende folkeslag i Grækenland. De destruerede også Troja, og Homers Iliade handler om det. De synes også at have destrueret meget af den mykenske kultur: Pga. dette holdt grækerne op med at skrive og forladte kunst, byliv og handel med omverdenen.

Vi ved noget om de tidlige Hellenere fra Iliaden. Værket blev først skrevet i slutningen af det 8. århundrede f.Kr., i slutningen af den græske mørkealder, efter at fønikerne lærte grækerne, hvordan man skrev igen. Det fortæller begivenhederne nogle fire til fem hundrede år tidligere. Selvom vi tænker på digtet som omhandlende grækerne, tilhører Homers krigshelte den achaeiske adel, hvilket tyder på, at det var Achaeanerne, der destruerede den mykenske civilisation, ikke dorerne, der nedvandrede til Grækenland og udrydde Achaeanerne nogle hundrede år senere. Arkæologi bekræfter denne antagelse, for Troja blev brændt ned omkring 1200 f.Kr., og den gængse dato for den trojanske krig er 1184 f.Kr. Den doriske invasion er dateret af forskellige gamle historikere i 1149, 1100 eller 1049 f.Kr.

Der er god grund til at tro, at Homer nedskrev historier fortalt i mørkealderen. Han var en skjald, der boede i Jonia, en region på den Ægæiske Kyst af det, der nu er Tyrkiet, og hvis han havde opfandt sine historier, ville han have hævdet, at heltene var joniske. I stedet roser han den lyshårede achaiske adel: Achilles, deres største kriger, har “rødguldshår”, Odysseus, deres største strateg, har “kastanjehår”. Hans kone Penelope har “hvide kinder med farve som den reneste sne, “Agamede, en helbreder og ekspert i medicinske planter, er “blond “, og kong Menelaus fra Sparta, Helens mand, har” rødt hår. “Helen har ligeledes” lyst hår “og endda slavepiger er lyshudet: “lyse Hecamede”, “lyshudet Chryseis” og “Blonde Briseis”. Dette er vigtigt, for hvis nogle af slaverne var blonde, ville det betyde, at den nordiske type ikke var unik for Achaeanerne, og at den derfor var til stede andetsteds i Ægæerhavet.

Homer (og Pindar) beskriver de fleste af de olympiske guder og gudinder som lyshårede og med “lyse øjne”, hvilket betyder blå, grå eller grøn. Gudinden Demeter har “blond” eller “gult hår”, ligesom Leto, Apollo’s moder, som også er beskrevet som “gyldenhåret.” Aphrodite har “blegguld” hår, og Athena er kendt som “lys og klar “og som den” grå-øjet gudinde. “To af guderne, Poseidon og Hephaestus, beskrives som at have sort hår. Som bemærket ovenfor morede Xenophanes sig over, at alle folk forestiller sig at gudene ligner dem sig selv.

Det var dorierne, de sidste erobrere af Grækenland, som endte den akæanske styre og som sandsynligvis provokerede en massemigration af de eoliske og joniske hellener – uden tvivl herunder Homers forfædre – over Det Ægæiske Hav til lille Asiens kyst. Dorianerne, der bosatte sig i Eurotas frugtbare dal i den sydlige Peloponnesus, var de direkte forfædre for spartanerne i den klassiske tidsalder, og de hævdede at være de eneste rene doriere.

Werner Jaeger, direktør for Institut for Antikke Studier ved Harvard, skriver:

”Den nationale type af erobrerne forblev den reneste i Sparta. Den doriske race gav Pindar sit ideal for den lyshåret kriger af stolt afstamning, som han brugte til at beskrive helten Menelaus, men også den største græske helt, Achilles og faktisk alle de ‘lyshåret danaeaner’ [et andet navn for de Achaeaner, der kæmpede ved Troja] fra den heroiske tidsalder (Paideia: Den græske kulturs idealer, 1939).”

De antikke grækere hævdede ikke at være autochthoner, det vil sige “af jorden” eller de oprindelige indbyggere i landet. Snarere var de stolte over at være epeluder, dvs. efterkommere af tidligere bosættere eller erobrere. To bemærkelsesværdige undtagelser var arkadierne og atenerne, hvis stenrige jord formodentlig tilbød lille fristelse til væbnede kolonister. Historikeren Herodotus (484-420 f.Kr.) fortæller at athenerne var “et pelasgiansk folk [som havde besat Attika og aldrig flyttet fra det«, ligesom arkadierne. Deres sprog giver støtte til denne opfattelse, for både athenerne og arkadierne talte unikke dialekter. De lærte græsk fra de nordlige erobrere, men beholdt pelasgisiske elementer.

Således var det antikke Grækenland en fusion, både kulturel og racemæssigt, af disse to typer af hvide. Nogle bystater, såsom Thebes og Sparta, var overvejende nordiske. Andre, som Athen, var overvejende Middelhavlige, og andre var blandinger af de to.

 

De Romerske adelige:

Nell Painter, forfatter af den ovennævnte History of White People finder det “forbløffende”, at den amerikanske Madison Grant (1865-1937) argumenterede i The Passing of the Great Race (1916), at den romerske adel var af nordisk oprindelse, men der er gode beviser for denne opfattelse. Der er mange overdådigt illustrerede bøger om oldtidens Rom med eksempler på dødsmasker, buster og statuer, der tydeligt skildrer de romerske patricianer ikke blot som europæere, men som nordeuropæiske.

R. Petersons fine studie, The Classical World (1985), der indeholder en analyse af 43 græske og 32 romerske figurer, er overbevisende. Dr. Peterson forklarer, at romerne malede deres dødsmasker for at bevare farven såvel som formen på deres forfædres ansigter. Blå øjne, lyst hår og lyse hudarter er almindelige. Et godt eksempel på racen er den berømte portrætbuste af Lucius Junius Brutus, grundlæggeren af den romerske republik, som stammer fra det fjerde århundrede f.Kr. Brutus ‘ansigt er identificerbart germansk, og det er også øjernes farve. Billedhuggeren brugte elfenben til det hvide i øjnene og blåt glas til pupillerne. Eller tag det berømte marmorhoved på en adelig kvinde fra den sene halvdel af det første århundrede e.Kr., som ofte indgår i illustreret undersøgelser af Rom for at demonstrere mode for krøllet hår. Hendes træk er typisk nordeuropæisk: en delikat, akvatisk næse, høje kindben og et ansigt kantet og langt snarere end rundt. Et andet antikt eksempel er den berømte fresco fra Mysteriernes Villa i Pompeji, der viser fire kvinder, der gennemgår en rituel flagellation. De er høje, lyshudet og brunhårede.

Der er også beviser fra romerske navne: Rutilus betyder “rødt, guld, kastaniefarvet” og stammer fra verbet rutilo, hvilket betyder “at skinne med en rødlig glans.” Rufus, der betyder rødt, var et almindelig romersk kaldenavn, der blev brugt til at beskrive personlige karakteristika, såsom rødt hår. Flaverne var en aristokratisk klan, hvis familienavn stammer fra flavus, hvilket betyder gylden-gul. Flaminierne var en anden ædel familie, hvis klannavn kom fra flamma, hvilket betyder flamme, hvilket tyder på rødt hår.

Ifølge Plutarch havde Marcus Porcius Cato “rødt hår og grå øjne”, Lucius Cornelius Sulla, generalen og diktatoren, havde “blågrå øjne og blondt hår” og Gaius Octavius (Augustus), den første romerske kejser, havde ” lyse øjne og gult hår.” Nylig analyse af en gammel marmorbuste af kejser Caligula fandt partikler af det oprindelige pigment fanget i stenen. Eksperter har gendannet farverne for at vise, at den perverse hersker havde rødmosset hud og rødt hår.

Publius Ovidius Nasos kærlighedsdikt, bedre kendt som Ovid (43 f.Kr. til 17 AD), giver mange beviser for farven på de romerske kvinder i de øverste klasser i imperiets tidlige år. At Ovid tilskriver blondt hår til mange gudinder – Aurora, Minerva, Ceres, Diana og Venus – fortæller os noget om det romerske ideal om skønhed; at han beskriver mange af hans elskere på samme måde, fortæller os, at den nordiske type stadig var fundet i det kejserlige Rom. “Jeg er vild med piger, der er lyshåret og blege i huden”, skriver han i sine Amorer fra 15 f.Kr., men “brunetter er også forunderlige elskere.” Han beundrer kontrasten af “mørkt hår mod en sne-hvid nakke “og elsker unge piger, der rødmer. En af hans yndlingselskere er “høj” med en “fersken-og-cremehud”, “elfenbenskind” og “lyse øjne”. En anden var en “smart græsk blondine”.

Så hvor kom romerne fra? De var et latinsk folk, selv om det ifølge myter, der måske også har noget grundlag, var der også græske kolonister og trojanske flygtninge blandt de grundlæggende folkeslag. Latinerne var en af otte nordiske stammer – Apulii, Bruttii, Lucanians, Sabines, Samnites, Umbrians/Oscians og Veneti – som emigrerede til den italienske halvø omkring 1000 f.Kr. Selvfølgelig var Italien ikke ledig på det tidspunkt. Etruskierne levede i det nordlige Rom i det der nu er Toscana, og der var andre mørkere-hudet hvide, der borede på halvøen. Etruskierne vil sandsynligvis have været karianere fra Lilleasien.

Hvad blev de nordiske grækere og romerne? Deres tal blev reduceret gennem krig, imperialisme, indvandring og slaveri. Langvarige krige var ødelæggende. Hellenerne mistede relativt få mænd i deres to krige med det persiske imperium (490, 480-479 f.Kr.), men de blev decimeret af den ødelæggende serie af inter-hellenske krige, der fulgte. Den Peloponnesiske Krig (431-404 f.Kr.) satte Athen og hendes joniske byer op mod den spartanske Dorian-konføderation. Det blev efterfulgt af 35 års krigsførelse mellem Sparta og Thebes (396-362 f.Kr.), som satte nordeuropæere mod nordeuropæere. Disse krige svækkede således de græske republikker så meget, at de faldt under makedonsk styre omkring 20 år senere (338 f.Kr.), hvilket afsluttede Grækenlands antikke tidsalder.

Penge var, som altid, et middel mod bevaring af ens folk. Theognis, en ædel digter fra den doriske by Megara, skrev i det sjette århundrede f.Kr.: “Den ædle mand vil gifte sig med den laveste datter af en underfamilie, hvis hun bringer penge ind. Og en dame vil dele sin seng med en klam rig mand, der foretrækker guld over sin stamtavle. Penge er alt. Gode racer blander sig med dårlige og folket går tabt.”

Den romerske afslutning var ligeledes tragisk. Alle hendes senere historikere var enige om, at de frygtelige tab Hannibal påførte Rom under den anden puniske krig (218-201 f.Kr.) var mindre end de forfærdelige tab, Rom havde påført sig selv i løbet af de næsten 100 års borgerkrig, der fulgte mordet på den reformerende Tribune Tiberius Gracchus i 133 f.Kr.

Indvandring var imperialismens uundgåelige tilbageslag da slaver, eventyrere og handlende svømmede ind i Rom. Over tid blev slaver frigjort, udlændinge fødte indfødte, ikke-romere fik statsborgerskab, og juridiske og sociale sanktioner mod raceblanding faldt væk. Ved det tidlige imperium var alt, der var tilbage af den oprindelige romerske bestand, et par adelige familier.

Historikeren Appian beklagede, at “byens masser nu blandes grundigt med fremmed blod, den befriede slave har de samme rettigheder som en indfødt borger, og de, der stadig er slaver, ser ikke anderledes ud end deres herrer.” Scipio Aemilianus (185- 129 f.Kr.), en statsmand og general for Aemiliis berømte klan, kaldte disse fremmede individer “stammebørn i Rom”.

150 år senere skrev Horace (65–8 BC) i bog III af Oden:

“Vores bedstefædre gav svage børn; deres

Var endnu svagere – os selv; og nu vores forbandelse

Skal være at opdrætte endnu svagere arvinger.”

De sidste romerske forfattere kom derfor til at se deres eget folk som både moralsk og fysisk degenereret. Underteksten af Tacitus (56-117 e.K.) etnologiske afhandling ”Germania” er en længsel efter den nordlige kraft og renhed romerne havde mistet. Han så Gallerne og Tyskerne som overlegen ift. Romerne både i moral og fysik, og romerske kvinder delte denne beundring. Blondt hår var meget populært, og tyske og galliske slavekvinder fik skåret deres blonde eller rødbrune hår af for at lave parykker til velhavende kvinder. På tidspunktet for Tertullian (160-225 e.Kr.) lysnede så mange romerske kvinder deres hår, at han klagede at: “de skammer sig over deres land, undskylder at de ikke blev født i Tyskland eller Frankrig.” I det tidlige andet århundrede AD, klagede satirikeren Juvenal over den svindende bestand af “det mest blå adelige blod”, som er en metafor for adelen, hvis vener synes blå gennem deres lyse hud.

Set i en historisk sammenhæng er det næsten som om nutidens nordeuropæere har sat sig for at perfekt efterligne de måder, hvorpå grækerne og romerne ødelagde sig selv. I både Europa og Amerika slog patriotiske unge mænd hinanden ihjel i frygtelige broderkrige. I Nordamerika er slavernes efterkommere størstedelen i mange store byer. Begge kontinenter har betalt for imperiale ambitioner med masseindvandring af udlændinge. Vil vi være i stand til at modstå de kræfter, der ødelagde vores forfædre?

 

Epilog af Oversætteren:

Dette værks oversætter opfordrer læseren til at tænke over de ligheder, der er mellem Roms og Grækenlands fald og vores egen Vestlige civilisation idag. Læseren burde tænke over ham selv i en verden uden hans folk. En verden hvor alle er fremmede og al logik er væk.

Aldrig igen.

Om Oversætteren

Tjek også

“Oprørende og dybt beskæmmende”: en fortælling om ”Dagskost i en KZ-lejr”

Forleden da kreative aktivister med mottoet ’dårlig opmærksomhed er bedre end ingen opmærksomhed’ og med …

5
Efterlad et svar

Venligst Log ind for at kommenterer
2 Kommentartråde
3 Tråd kommentarer
1 Følgere
 
Flest stemmer
Hotteste kommentar
3 Kommentarorer
Edward BernaysOversætterenValmark Nylige kommentatorer
  Abonner  
nyeste ældste mest stemt
Informer om
Valmark
Gæst
Valmark

Fremragende arbejde. Om end ikke en fejlfri oversættelse, stadig tankevækkende og oplysende. Ligeledes er den historiske parallel ikke kun bekymrende, men en decideret nødvendighed at frembringe set i lyset af vores tids blinde selvhad og selvfornægtende vildfarelse. Godt at se nationalister arbejde intellektuelt. Mere tak.

Edward Bernays
Gæst
Edward Bernays

Hollywood is Satan dokumentar af en Franskmænd der peger på Zionistisk indflydelse og propaganda i Californien.

Fransk dokumentar om Stanley Kubricks film fra 1999 om hemmelige ordener “Eyes Wide Shut”

vimeo.com/222651116