Hjem / Danmark / Hvor glade er somaliere for voldtægt?

Hvor glade er somaliere for voldtægt?

Jeg vil gerne røbe svaret allerede til at starte med: meget glade.

Forleden gæstede jeg Danmarks mest populære kontrapædagogiske podcast, Radio 266b, i hvilken anledning jeg fortalte om voldtægtsstatistikker, samt hvordan landets mere melaninberigede indbyggere bidrager til disse. Følgende artikel er primært en gengivelse, omend med visse tilføjelser, af, hvad jeg fortalte på Radio 266b.

Igennem de seneste 10 år, for hvilke der er offentligt tilgængelige data (dvs. 2007-2016), er 534 personer blevet dømt for voldtægt. Af disse er 332, eller 62,2%, danskere. Dette er ret interessant, når man tager i betragtning, at danskere iflg. de seneste tal fra Danmarks statistik udgør 86,7% af landets samlede befolkning.

(Jeg ved godt, der er nogle, der mener, at den (etnisk) danske andel af befolkning reelt er lavere; jeg er dog i min analyse afhængig af Danmarks Statistiks tal hele vejen igennem, og må derfor blot tage dem for gode varer. Hvis det passer, at Danmarks Statistik tæller et betydeligt antal personer som danskere, der etnisk set ikke er det, vil dette i øvrigt blot betyde, at virkeligheden er endnu værre, end hvad jeg kommer til at beskrive—for i så fald må fremmede voldtægtsforbrydere jo i adskillige tilfælde figurere som danske voldtægtsforbrydere i statistikken.)

Jeg har (som tidligere nævnt) i denne artikel tænkt mig at fokusere på, hvem de resterende 202 voldtægter bliver begået af, og hvilke grupper, der dermed voldtager mest set ift. deres andel af Danmarks befolkning. Hvad angår diverse etniske gruppers andel af befolkningen, har jeg blot udregnet dette ud fra de nyeste tal fra Danmarks statistik (dvs. sidste kvartal af 2017). Dette giver selvfølgelig et lidt forkert billede, da der var færre danskere og flere fremmede i Danmark hen mod slutningen af 2017, end der i gennemsnit var mellem 2007 og 2016. Man kunne—hvad jeg måske også vil gøre, når jeg en gang har tid—udregne gennemsnitsandelen af befolkningen for hver af de nævnte etniske grupper i det omtalte interval, og dermed få et lidt mere akkurat billede.

Den fremmede gruppe, der iflg. Danmarks Statistik står for flest voldtægter, er ikke en bestemt etnicitet, men blot folk fra ”øvrige ikke-vestlige lande” (altså ikke-vestlige land, der ikke optræder selvstændigt i statistikken). Denne gruppe har begået 33 voldtægter mellem 2007 og 2016. Normalt er dette ikke en gruppe, der indtager en bemærkelsesværdig plads i voldtægtsstatistikkerne; men i 2016 blev hele 13 voldtægter, altså 39% af det samlede antal, begået af ”øvrige ikke-vestlige” personer. En plausibel forklaring er måske migranttilstrømningen i årene 2015-2016, som kan have ført til et større antal ikke-vestlige af ukendt herkomst i landet.

Den egentlige fremmedetniske gruppe, der begår flest voldtægter, er—og dette kommer nok ikke til at chokere nogen—somalierne. 25 voldtægter. Tillykke med sejren, Abdi & co. En delt sølvmedalje går til tyrkerne og irakerne. 24 voldtægter hver. På en flot tredjeplads har vi ”libanesere” (en betydelig del af disse er i virkeligheden statsløse palæstinensere—ligesom Radio 266b’s gode ven Yahya Hassan). 19 voldtægter. Herefter følger afghanere med 12 voldtægter og iranere med 8 voldtægter. Pakistanere og rumænere har begået 5 voldtægter hver i den omtalte periode, mens polakker har begået 4 voldtægter. Der er derudover en lang række grupper, der har begået hhv. 1, 2 og 3 voldtægter. En komplet liste er at finde sidst i artiklen.

Men det er jo ret vigtigt at påpege, at der forskel på, hvor mange fra disse forskellige befolkningsgrupper, vi har i Danmark. Tyrkere er f.eks. vores største fremmedetniske gruppe, mens vi kun har godt halvt så mange irakere—alligevel står begge grupper for 24 voldtægter over en tiårig periode. Der er imidlertid færre somaliere, end der er irakere, og alligevel overgår de både tyrkerne og irakerne. Polakker er den største gruppe næstefter tyrkerne, og dog er antallet af voldtægter, de begår, kun en sjettedel af, hvad det er for tyrkerne.

Jeg har derfor udregnet de forskellige befolkningsgruppers procentvise andel af det samlede antal voldtægter og divideret denne med deres procentvise andel af den danske befolkning, for at finde ud af hvor under- eller overrepræsenterede de er i voldtægtsstatikken (eksempelvis begår danskere kun 0,72 gange så mange voldtægter, som de burde, hvis alle grupper voldtog lige meget). Jeg har derefter foretaget en omregning, hvor jeg satte tallet for voldtægter ift. befolkningsandel for danskere til 1, og dermed kunne regne ud, hvor mange gange flere (eller færre) voldtægter de forskellige fremmedetniske grupper begår ift. danskere (fremfor ift. landsgennemsnittet).

Den gruppe, der begår flest voldtægter ift. danskere, overraskede mig faktisk. Der er nemlig her tale om folk fra Forbundsrepublikken Jugoslavien—ikke at forveksle med (slet og ret) Jugoslavien. Forbundsrepublikken Jugoslavien dækker over en union mellem Serbien, Kosovo og Montenegro, der holdt fra Jugoslaviens opløsning i 1992 og indtil 2003, hvor unionen skiftede navn til Serbien og Montenegro (for derefter endelig at blive opløst i 2006, da Montenegro erklærede uafhængighed). Der lever ca. 1.800 mennesker i Danmark med Forbundsrepublikken Jugoslavien som oprindelsesland og folk herfra har begået 3 voldtægter i perioden 2007-2016. Det betyder, at de begår knap 25 gange så mange voldtægter som danskere. Jeg ville umiddelbart tage dette tal med et gran salt; det virker ret atypisk. Hverken serbere eller montenegrinere figurerer ellers i voldtægtsstatistikkerne, og folk fra Serbien og Montenegro (altså unionen, der eksisterede fra 2003 til 2006) gør heller ikke. Folk fra det egentlig Jugoslavien begår kun ca. 3 gange så mange voldtægter som danskere, mens folk fra det eneste andet forhenværende jugoslaviske land, der optræder i statistikken, Bosnien-Hercegovina, faktisk er underrepræsenterede ift. danskere.

Det næste oprindelsesland på listen er Kuwait. Kuwaitere voldtager næsten 20 gange så meget som danskere. Igen er der dog tale om en ret lille gruppe (godt 2.300), der har begået 3 voldtægter; men det passer til gengæld lidt bedre med den generelle tendens blandt arabere. Kuwaiterne efterfølges af somaliere, hvoraf vi har markant flere (godt 21.000), der begår knap 18 gange så mange voldtægter som danskere. Herefter kommer nigerianere—ca. 17 gange så mange voldtægter som danskere—og etiopiere og tanzaniere, der begår hhv. lidt over og lidt under 16 gange så mange voldtægter som danskere. De tre sidstnævnte afrikanske grupper er også kun repræsenterede af ca. 1.000-2.000 mennesker hver—men deres voldtægtsmønster minder til gengæld enormt meget om somaliernes. Jordanere begår 13 gange så mange voldtægter som danskere, mens irakere og libanesere og afghanere og tunesere begår hhv. ca. 11 gange og ca. 10 gange så mange voldtægter som danskere.

Som lovet indeholder min artikel en tabel, hvor man kan aflæse de tal, jeg har benyttet mig af. Tabellen viser antallet af mennesker fra samtlige oprindelseslande med min. 1 voldtægtsforbryder i perioden 2007-2016, samt det præcise antal voldtægter begået af folk fra hvert af disse lande. Den viser dernæst landenes procentvise andel af Danmarks befolkning, samt deres procentvise andel af voldtægterne. Derefter forholdet befolkningsandel og andelen af voldtægter, og til sidst omregningen til, hvor mange flere voldtægter end danskerne, de forskellige fremmedetniske grupper begår.

Oprindelsesland Antal Voldtægt Befolkning andel % Voldtægt andel % Ratio Ift. danskere
I alt 5.778.570 534
Danmark 5.010.295 332 86,70 62,17 0,72 1,00
Øvrige ikke-vestlige lande 33 6,18
Somalia 21.204 25 0,37 4,68 12,76 17,79
Irak 32.36 24 0,56 4,49 8,03 11,19
Tyrkiet 63.173 24 1,09 4,49 4,11 1,37
Libanon 26.705 19 0,46 3,56 7,70 10,74
Afghanistan 18.379 12 0,32 2,25 7,07 9,85
Iran 20.906 8 0,36 1,50 4,14 5,77
Pakistan 25.085 5 0,43 0,94 2,16 3,01
Rumænien 29.074 5 0,50 0,94 1,86 2,6
Polen 46.718 4 0,81 0,75 0,93 1,29
Jugoslavien 14.925 3 0,26 0,56 2,18 3,03
Jugoslavien, Forbundsrepublikken 1.817 3 0,03 0,56 17,87 24,92
Kuwait 2.304 3 0,04 0,56 14,09 19,65
Marokko 11.273 3 0,20 0,56 2,88 4,02
Thailand 12.421 3 0,21 0,56 2,61 3,64
Bulgarien 9.812 2 0,17 0,37 2,21 3,08
Etiopien 1.876 2 0,03 0,37 11,54 16,09
Indien 12.437 2 0,22 0,37 1,74 2,43
Island 9.116 2 0,16 0,37 2,37 3,31
Jordan 2.324 2 0,04 0,37 9,31 12,99
Makedonien 5.319 2 0,09 0,37 4,07 5,67
Nigeria 1.779 2 0,03 0,37 12,17 16,97
Syrien 40.477 2 0,70 0,37 0,53 0,75
Ukraine 11.206 2 0,19 0,37 1,93 2,69
Vietnam 15.374 2 0,27 0,37 1,41 1,96
Argentina 1.941 1 0,03 0,19 5,58 7,77
Bosnien-Hercegovina 23.082 1 0,40 0,19 0,47 0,65
Filippinerne 12.34 1 0,21 0,19 0,88 1,22
Ghana 2.747 1 0,05 0,19 3,94 5,49
Portugal 2.645 1 0,05 0,19 4,09 5,71
Rusland 7.348 1 0,13 0,19 1,47 2,05
Tanzania 966 1 0,02 0,19 11,20 15,62
Tunesien 1.477 1 0,03 0,19 7,33 10,22

Om Eric Kreutzmann

Tjek også

Internettet vender tilbage

Kender du det når du opkøber et større stykke af Jylland, og så tænker du …

3
Efterlad et svar

Venligst Log ind for at kommenterer
1 Kommentartråde
2 Tråd kommentarer
2 Følgere
 
Flest stemmer
Hotteste kommentar
3 Kommentarorer
VikingAltmarkClaus Boatsinker Nylige kommentatorer
  Abonner  
nyeste ældste mest stemt
Informer om
Claus Boatsinker
Administrator

Eftersom vi ved at Danmarks Vildlednings definition af danskere og definition af efterkommere af udlændinge er bevidst fejlagtige således at efterkommere af fremmede som har fået dansk pas ALLIGEVEL kaldes etniske danskere, så er det reelle voldtægtstal – og nu estimerer jeg – omtrent 99% perkere.

Det er derfor der tales om udlændingetal i Danmark på en million, men også ned til 600.000. Der er et kæmpe mørketal som, hvis man bruger DS’ røgslør, ikke er tilgængeligt. Derfor bruges andre metoder til at finde de mere realistiske tal, og så passerer man millionen.

Lord of the Frogs
Administrator

Kan du beskrive disse metoder og lave mellemregningerne i en artikel eventuelt?

Viking
Gæst
Viking

Tvivlsomme tal
www.dendanskeforening.dk/side53-params-1-mid-1-aid-72.html