Hjem / Indsigt / Pornodebatten

Pornodebatten

Den 22. december i år mødtes E. Michael Jones og Styxhexenhammer666 til en debat omkring pornografi. Det var en såkaldt killstream. E. Michael Jones kunne man kalde en katolsk traditionalist, og Styxhexenhammer666 kalder sig selv en minimalstatsliberalist. Debatten blev lidt af et shitshow, og vi vil her prøve at analysere de forskellige argumenter og retoriske kneb, der bliver brugt for forhåbentligt at finde frem til sandheden.

E. Michael Jones starter debatten med en forberedt tale om, hvorfor pornografi er skadeligt for individer og derved for et samfund. Hans argumenter for dette er disse:


Det israelske militær invaderede områder i Vestbredden i 2002 og begyndte at udsende pornofilm via flere lokale tv-stationer, de havde besat. Hvorfor brugte de tid og mandskab på dette, hvis de ikke mente, at det ville hjælpe dem med at overvinde og pacificere de arabere, der boede i området?


Fri pornografi er ikke frihed, fordi det forsøger at gøre individet til slave af sine passioner og begær. For at bakke dette udsagn op bruger han den katolske helgen Thomas Aquinas, der har sagt noget lignende. Thomas Aquinas mente, at synd er slaveri, og at en mand der ikke kan styre sine passioner er en slave.


Et andet eksempel er historien om Samson og Dalila fra det gamle testamente, hvor Samson netop mister hans styrke, fordi han bukker under for sit begær.


Det næste argument er at pornografi og prostitution var en del af det sen-romerske rige, og at det var en af faktorerne til at riget kollapsede. Efter at Romerriget kollapsede blev pornografi bandlyst i Europa af den katolske kirke.


Pornografi gjorde sit comeback i Europa med romanen Justine skrevet af Marquis de Sade og udgivet i 1791. E. Michael Jones kobler denne bog og andre former for pornografi sammen med den franske revolution.


I 1946 genopbyggede de allierede deres besatte dele af Tyskland vha. deres Marshallplan. En del af Marshallplanen bestod i at eksporter pornografi og uanstændigt materiale til Tyskland. En besættelsesmagt anså det altså som fordelagtigt at tyskere blev fristet og fokuserede på deres lyster i stedet for at fokusere på noget andet.


E. Michael Jones kobler uhæmmet kapitalisme sammen med pornografi, idet de samme mennesker går ind for begge dele, op begge dele er blevet indført på nogenlunde samme tid i USA. Firmaer bruger sex til at sælge deres produkter (hvis sex da ikke direkte er produktet) og en del af overskuddet fra dette går til liberale tænketanke og politikere, der sjovt nok mener det samme som det erhvervsliv, de har fået pengene fra. Imens dette sker, bliver arbejderklassens familier og økonomi ødelagt.


Er pornografi afhængighedsskabende? En googlesøgning på porn og addiction giver 67 millioner resultater. Med andre ord så er det noget, folk taler om.

No nut november blev anset som en trussel og pornoindustrien samt pressen var ude og dæmonisere mennesker, der ikke forbruger pornografi. Rolling Stone skrev b.la., at folk der afholder sig fra pornografi som regel også er racister, homofober og antisemitter.


Pornografi er gratis på internettet i dag, så hvorfor er det tilgængeligt, hvis det er en udgift for producenterne og udgiverne? Det må have et andet formål end overskud.

Styx får herefter ordet. Han giver udtryk for, at pornografi KAN bruges som et våben, og at han hverken selv benytter sig af det eller opfordrer andre til at benytte sig af det. Men han vil ikke forbyde det fordi, så ville pornografi stadigvæk blive fremstillet og distribueret, men det ville bare ske af nogle andre end dem, der gør det på nuværende tidspunkt.


En stor del af den pornografi, der findes på nettet, er skabt af privatpersoner, så derfor kan der ikke her være tale om kontrol af mennesker, idet det jo er skabt ikke i et professionelt øjemed.


Pornografi er skadeligt for børn, men det er deres forældre, der skal holde dem væk fra det og ikke staten.


Staten kan ikke bandlyse pornografi, fordi den allerede er dekadent, og den ville dermed ikke bruge sine øget beføjelser til at fjerne pornografi, men i stedet noget andet dekadent. Staten skal altså ændre sine værdier, inden den kan begynde at opfører sig traditionelt. Det spørgsmål skal man svare på, inden man kan svare på om pornografi skal bandlyses.

 

Styx får herefter spørgsmålet om, at kan der være for meget personlig frihed i et samfund, og om der er et punkt hvor denne frihed får sammenhængskraften i et samfund til at bryde sammen? Han svarer ikke på spørgsmålet, men går tilbage til tanken om, at det ikke handler om om noget er skadeligt eller ej. Det handler om, at selvom man ulovliggør noget, så forsvinder det ikke, så den eneste metode er for individet, eller barnets forældre at lære at undgå ting, der er skadelige. Disse mennesker kan ikke gå sammen og skabe en stat, der udtrykker deres holdninger, fordi en stat kan ikke skabe et sundt samfund ifølge Styx.


Jones bliver herefter spurgt om andet uanstændigt materiale skulle forbydes udover pornografi? Han vælger i stedet at svare Styx, der tidligere sagde, at Jones ville forbyde pornografi af religiøse årsager. Dette benægter Jones. Han vil bandlyse pornografi, fordi det er afhængighedsskabende. Religion kan dog hjælpe en til at komme ud af denne afhængighed.


Styx kommer dog tilbage til spørgsmålet om, i sit svar på dette, hvordan et forbud skal implementeres, og ikke hvorfor et forbud skal implementeres.
Jones får dog det forrige spørgsmål igen omkring om andre ting udover pornografi skal gøres utilgængeligt for almindelige mennesker. Han svarer, at hans fokus på nuværende tidspunkt kun er på pornografi. Han spørger herefter Styx om pornografi er afhængighedsskabende?


Styx får dog et spørgsmål af værten først: Skaber en høj grad af personlig frihed en kultur, hvor individer kan opføre sig uansvarligt i det ekstreme, så samfundet bryder sammen. Faktisk en omformuleret udgave af det spørgsmål, han valgte ikke at svare på før. Hans svar er sådan set, at det problem klarer ikke-aggressionsprincippet. Derefter hopper han hurtigt tilbage til Dr. Jones, hvor han spørger Jones, hvorfor han brugte religiøse kilder, hvis hans modstand imod pornografi ikke er religiøs? Derefter går han tilbage til hans hovedtanke omkring, hvordan et forbud skal implementeres?


Jones går så tilbage til hans spørgsmål om porno er afhængighedsskabende eller ej? (Den opmærksomme læser kan nok godt opfatte, at de taler om forskellige ting her). Styx mener ikke, at det er bevist, at pornografi er afhængighedsskabende. Han mener dog, at det KAN være problematisk i nogle tilfælde. Derefter forlanger han svar til hans to tidligere spørgsmål omkring brugen af religiøse kilder og den faktiske implementering af et forbud.


Jones holder dog fast i hans spørgsmål omkring om pornografi er afhængighedsskabende eller ej. Styx ville ikke svare ja eller nej. Men han bruger det dog ikke selv. Herefter kommer der en lille diskussion om, hvad de 67 millioner søgeresultater i google betyder. Men Styx mener ikke, at porno kan fjernes fra et samfund, så derfor er diskussionen om det er skadelig ligegyldigt, fordi det kan ikke gøres mindre tilgængeligt alligevel. Jones holder dog fast i spørgsmålet, og han fortæller om de unge mænd, han møder, der fortæller ham, at de er afhængige af pornografi. Han fortæller også om præster, han kender, der fortæller, at det primære de hører i skrifte er om afhængighed af pornografi.


Styx kender ingen, der er afhængig af porno, så derfor er det ikke et problem for dem, der er. Nogle er jo tydeligvis, og der er blevet advaret imod fænomenet i tusindvis af år. Men det er ligemeget om det er, fordi det kan ikke gøres mindre tilgængeligt ligemeget, hvad man gør. Og vi kan desuden ikke sige om, det er afhængighedsskabende, fordi ikke ALLE mennesker der nogensinde i verdenshistorien har været i kontakt med pornografi har anset det som et problem. Men ligemeget om nogle mennesker får et dårligere liv af dette produkt, så kan vi ikke fjerne det alligevel, så det er bare ærgerligt for dem. (Styx har tydeligvis et princip herom, at forbud ikke kan lade sig gøre på nogen måder overhovedet medmindre noget bryder ikke-aggressionsprincippet, og så kan det åbenbart godt alligevel? Og hvad går det princip overhovedet ud på? Og hvorfor er det så et vigtigt princip?).


Jones kunne her godt være bedre til at gå tilbage til de argumenter, han kom med i starten. Dem forholder Styx sig overhovedet ikke til, og det kunne Jones godt have udnyttet ved simpelthen at gennemgå dem en efter en igen. Jeg tror slet ikke, at Styx har lyttet efter til, hvad Jones sagde i starten. Men Jones bliver tydeligt irriteret på Styx i stedet, hvilket da sådan set er forståeligt nok. Det er altså ifølge Styx et individs eget problem, hvis personen er afhængig af pornografi? Det er i hvert fald det, han selv siger.


Jones holder Styx op på noget, han sagde tidligere. Nemlig at en stats opgave er at sikre individet mod overgreb fra andre. Men Styx mener så ikke, at pornografi er et overgreb imod individet, selvom han ikke mener, at børn skal have adgang til det, og at han har indrømmet, at nogle har problemer med det. Da Jones så holder ham op på, at han har indrømmet at nogle oplever skadevirkninger af dette produkt, og han også har sagt, at staten har et ansvar for at forhindre dette, så går han tilbage til, at det kan ikke lade sig gøre at undgå skadevirkninger fra pornografi vha. statens voldsmonopol. Så han mener så reelt ikke, at det er statens opgave at prøve at beskytte individer mod at blive offer og lide overgreb? Men hvis staten ikke kan forbyde noget uden, at det stadigvæk eksisterer, så hvorfor så overhovedet have en stat? Hvorfor går han så ind for en minimalstat? Disse ting kunne være interessant at spørge ham om.


Jones prøver at undgå al denne snak om statens rolle og forbuds effektivitet ved at tale om private organisationer, der er i stand til at påvirke firmaers underholdningsprodukter vha. boykot. Det synes Styx er helt fint, fordi det ikke er en lov! Selvom det har samme effekt som en lov, og at alle love er et udtrykt for nogle menneskers vilje og magt, så er det altså lige i det her tilfælde helt fint, fordi vi kalder det noget andet. Gad vide om en stat så må udøve boykot af private firmaer ifølge Styx? Og hvad er ifølge ikke-aggressionprincippet aggression, og hvad er ikke? Som Jones påpeger, så skal alt åbenbart proppes ned i en libertær verdensanskuelse, og dette er den eneste måde at se verden på. Det handler ikke længere om noget er godt eller skidt. Det handler ikke om, om vi som et folk skal overleve eller ej. Det hele handler om vi undgår vold. Hvilket vi så selvfølgelig ikke kan. Vi kan prøve at udskyde konflikter, men de forsvinder ikke. Men staten må godt bruge vold for at undgå overgreb på individer? Men staten må ikke bruge vold, hvis det ikke er alle, der kommer i kontakt med et produkt, der oplever, at produktet tager styringen over deres liv? Hvor mange skal lide, før staten må bruge vold for at undgå denne lidelse? Disse ting kunne også være interessant at spørge Styx om.


Jones angriber herefter hele den liberale tanke om at individets grad af frihed er det vigtigste for dets lykke og trivsel. Hele den moralske deregulering, der er sket i Vesten siden 60’erne har netop ikke ledet til trivsel og lykke men til præcis det modsatte. Styx fejer den argumentation af bordet ved at sige, at det jo er staten, der har skabt denne moralske deregulering, så derved har det intet med ægte liberalisme at gøre! Han forholder sig ikke til den politiske aktivisme og organisering, der var sket, inden denne netop fik lovene og de generelle moralske værdier i samfundet ændret. En stats love er et udtryk for, hvem der er mest magtfulde i et samfund. I et socialistisk samfund er det som regel arbejderklassen. I et liberalt er det som regel erhvervslivet og i et konservativt er det som regel kirken. I et nationalistisk ville det jo så være den etniske majoritet. Og hvordan opnår man politisk magt i et samfund? Man organiserer sig og agerer solidarisk. Og det synes Styx åbenbart er fint. Men når det så giver udslag i lovgivning, ja så er den sidste del af processen ikke så godt. Det virker ærlig talt som en meget forsimplet verdensanskuelse at pålægge sig selv. Han virker ikke som om, at han forstår, hvordan et samfund fungerer, og hvordan magt opnås.


Styx går tilbage til hans idé, at forbud fra statens side ikke virker. Fordi ”det har vi allerede prøvet”. Men gør et forbud ikke noget mindre tilgængeligt? Der er vel ingen, der siger, at et forbud fjerner noget 100%? Formålet med et forbud er vel at formindske udbuddet og derved forbruget af noget? Fordi det ikke virker 100%, så er det vel ikke et argument for overhovedet ikke at gøre noget for at fjerne skadelige fænomener fra samfundet? Og hvis et forbud ikke virker optimalt, så kunne man jo prøve at gøre det mere effektivt vha. hårdere straffe eller andre metoder. Man opgiver da vel ikke bare fuldstændigt, fordi noget ikke fungerer præcis ligeså godt, som man ønsker det? Derudover spiller andre faktorer i samfundet også ind som fx multikultur, urbanisering og gennemsnitsintelligens. Men alting skal åbenbart reduceres til statslige forbud eller ej.


Styx gentager også sin idé, at fordi den amerikanske føderale stat er domineret af erhvervslivet som ønsker smuds gjort tilgængeligt, så giver det ikke mening at bede dem om at fjerne dette fra samfundet igen, fordi de jo ikke vil gøre det. Men hvad skal man så gøre, hvis man ønsker at sin stat skal gøre noget for en? Skal man lade være med at sige det til dem? Skal man lade være med at organisere sig for at opnå politisk magt, så man kan fortælle de mennesker, der arbejder for staten, at man ønsker, at de skal gøre sådan og sådan? Styx har jo lige sagt, at det er godt, at man organiserer sig. Men det må ikke give udtryk i lovgivning? Som jo så er en form for magt. Så privat magt er godt og offentlig magt er dårligt. Selvom begge er et udtryk for det samme: Altså en gruppe mennesker og deres solidaritet.


Styx får herefter et spørgsmål af en lytter:

Pornografi er skadeligt for børns hjerneudvikling. Ville De går ind for, at man skal forevise, at man er over 18 for at se porno på nettet?


Styx svarer, at det ville være problematisk, fordi det fjerner anonymitet på internettet. Nu er internettet jo allerede ikke anonymt, medmindre man bruger tor browser eller en vpn. Hvilket de færreste bruger. Så de fleste er jo ligeglad med deres anonymitet, når de bruger internettet. Men han springer hurtigt videre til, at det ville være super fedt, hvis alle forældre og lærer og dets lignende i verden tog ansvar for børn og beskyttede dem imod pornografi. Ja det ville da være helt fantastisk, hvis alle problemer i verden løste sig selv, men det gør de jo netop ikke. Tilgængelighed af porno er en kæmpe del af problemet. Han taler udenom, og det virker faktisk mest som om, at hans største princip i denne verden er at gøre alt for intet at gøre. Han virker som om, at ligemeget hvad man spørger ham om, så handler det om at være kontrær og ikke noget andet.


Styx stiller herefter et spørgsmål til Jones. Nemlig at fordi et forbud imod narkotika ikke er 100% effektivt, så skal man slet ikke have forbud. Det er altså den gamle traver igen igen. Jones misforstår spørgsmålet (måske med vilje) og begynder at tale om, at de magtfulde i USA også ønsker marihuana tilladt fordi, at det er endnu et produkt, de kan tjene penge på og fordi, at det gør folk sløve og dovne. Det fjerner fokus fra arbejde, nation og familie, præcis ligesom pornografi gør det. Styx mener så, at marihuana ikke gør en sløv og en legalisering af stoffet åbenbart er fint. Det er sjovt, som han mener, at ting er fint, hvis erhvervslivet gør det men skidt, hvis staten gør det. Han forstår så åbenbart ikke hvilken ekstrem magt penge har i amerikansk politik, og at det er de samme mennesker, der bestemmer begge steder.


Debatten slutter herefter og begge deltagere gør en indsats for at være venlige overfor den anden deltager og at afslutte på en god måde. Jones afslutter med at opfordre folk til at blive gift og få børn.

 

Efterskrift:


Alle former for liberalisme og individualisme vil altid tabe overfor en hvilken som helst gruppe, der opfører sig solidarisk. At tro, at andre grupper holder sig væk fra en og ens ressourcer, fordi man prøver at være flink ved dem, ved ikke at bruge vold er naivt og retarderet. Livet er kamp, og man bliver nødt til at bruge den brutalitet, der er nødvendig for at vinde. Ellers så taber man, og ens gener forsvinder fra denne jord for evigt. At tillade at ens samfund bliver svagt og derved forgår pga. nogle underlige principper er maladaptivt. Med andre ord så er religiøse samfund her om 100 år, mens liberale ikke er.

 

Se debatten her:
www.youtube.com/watch?v=p6cc-ktmHks

Om Oversætteren

Tjek også

Oliver Stone (Silverstein): “Hollywood er censureret”

Det er rart at nogen en gang imellem bekræfter at vand er vådt, rådden fisk …

23
Efterlad et svar

avatar
 
4 Kommentartråde
19 Tråd kommentarer
7 Følgere
 
Flest stemmer
Hotteste kommentar
8 Kommentarorer
Torsten TorOversætterenArisk hævn !Satan's børnHeksejægeren Nylige kommentatorer
  Abonner  
nyeste ældste mest stemt
Informer om
Torsten Tor
Gæst
Torsten Tor

Tak for det.

Jeg syntes også det kan gøres meget simpelt som efterskriftet. Vi er truet på eksistensen, så mænd skal ikke sidde og glo porno og wanke. De skal være rigtige mænd. Træne “counter strike” og gøre kvinder gravide. Det er ligesom med narko, som jeg normalt vil sige må være op til det enkelte individ – men ikke så længe at vi er i undtagelsestilstand. Så skal det lort holdes væk ligesom alkohol osv.

Jeg tænker tit på om muslimerne har været udsat for samme tur engang som vesten bliver i disse årtier og de så derfra gik all-in på kontrol/skam/ære samfund osv.?

Claus Boatsinker
Redaktør

2020 skal være sammenholdets år. Selv i begrænset antal vil solidariske nationalister kunne bygge noget stort.

Troldmanden
Blæser læser
Troldmanden

Kan man organisere noget lignende de “book clubs” Daily Stormer tilsyneladende har succes med i USA? En slags “Männerbünde” hvor ligesindede kan mødes og tale om diverse ting (bøger, ideologi, religion, selvforbedrelse) og træne/udøve sport – I forhold til ovenstående artiklen, kan sådan et foretagende også bruges til at styrke/støtte hinanden i forhold til kontrol af diverse lidenskaber (alkohol, porno, etc.)

Det ville være første skridt til oprettelsen af en modkultur kontra det cirkus der ellers dominerer i Danmark for tiden. Tænk Antonio Gramsci i et nationalistisk/Traditionalistisk perspektiv.

Heksejægeren
Gæst
Heksejægeren

Det har Generation Identitær faktisk allerede. De mødes for at træne kampsport, diskutere aktivisme, osv. Vi kan snildt gøre det samme med vores antal, spørgsmålet er bare hvor langt der er mellem os, og hvorvidt vores side overhovedet gider.

Troldmanden
Blæser læser
Troldmanden

Sandt, jeg tænker hvis folk er bange for at blive “doxed” osv. så holde møderne lukkede (internt) og ikke foretage aktivisme (externt) i det offentlige ligesom Generation Identitær og den Nordiske Modstandsbevægelse.

Heksejægeren
Gæst
Heksejægeren

Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Porno er designet specifikt til at udnytte mænds naturlige instinkter. Dog vil jeg mene at love imod porno, ikke ville løse ret meget i samfundets nuværende tilstand. Vi har brug for en genoplivelse af folkets sjæl, og så længe folket er dopamin junkie coom hjerner, så vil det ikke være muligt. Selvhjælp er en god start, det var sådan jeg brød min egen porno afhængighed før i tiden. Skab sunde vaner, og sæt dig selv til en højere standard i hverdagen. Små skridt kan lede til meget store ændringer.

Kristian Niss
Blæser læser
Kristian Niss

>så ville pornografi stadigvæk blive fremstillet og distribueret, men det ville bare ske af nogle andre end dem, der gør det på nuværende tidspunkt.

Det kan vel umuligt blive værre end det er nu. Hvem ville han foretrække lavede det frem for jøder? Heller ikke sikker på jeg køber argumentet “hvis du gør det ulovligt bliver der bare sort handel”. For det første har jeg ikke lyst til at staten fylder skatkammeret med pornopenge, for det andet er sorte markeder et symptom på svag håndhævelse af loven. Hvis straffen for distribution af pornografi var at der bliver boret et 25mm hul igennem dit hjerte tror jeg at det ville sætte en dæmper på tingene.

>Staten skal altså ændre sine værdier, inden den kan begynde at opfører sig traditionelt.

Ja, tydeligvis. Ville dog mene at staten burde “aflives”. Det er ikke en straf. Staten har levet et godt liv. Den har ondt og er træt… og vi kan altid få en ny stat 🙂
Staten burde behandles som et sygt kæledyr. Smertefri, dødelig (og billedlig) indsprøjtning til bureaukratbanden.

>Styx mener ikke, at porno kan fjernes fra et samfund

Bare fordi at man ikke kan forhindre drenge i at tegne piger med store patter betyder det ikke at pornografi ikke kan fjernes i en sådan grad at majoriteten af dens dysgeniske effekt fjernes. Om noget skal tolereres afhænger af om det er Godt eller Dårligt. Pornografiens kvalitative karakter er åbenlyst. Spørgsmålet er ikke om hvorvidt det skal bekæmpes, men hvordan det skal bekæmpes og hvor mange milliarder der skal afsættes til bekæmpelsen.

Hvis man ikke vil forbyde porno kan jeg godt forstå at relativt fornuftige mænd som Lars Andersen får den ide at narko heller ikke skal kriminaliseres. Hvad så bagefter? Hvilket sort marked skal fjernes bagefter? Våben? Slaver? Prostituerede? Børn? Prostituerede børn?

Og nej. NAP er ikke en legitim respons. Når du sælger narko eller porno (Jøder giver det væk gratis, wonder why..) så skader du andre mennesker. NAP er kun et validt argument i en fiktiv verden hvor alt er atomiseret og rodløst. Et samfund hvor du ikke er en del af nogen form for helhed og hvor den eneste du har et ansvar overfor er dig selv og ved dette emne; dine cummies.

Godt til det Gode og ondt til det Onde. Yikes til pornografi, boomere og individualister.

edit: nice styx tegning. Og ja, That Hoe Owes Taxes.

View post on imgur.com

Heksejægeren
Gæst
Heksejægeren

God kommentar. Det er vel ærligt talt så simpelt som at spørge sig selv, “gavner et samfund af pornografi?”, og svaret vil altid være et rungende nej, når du kigger rent faktuelt på effekten af porno. Det er utroligt svært at argumentere for pornoindustrien, uden at fremstå som en slimet (((person))) med nederdrægtige intentioner.

Torsten Tor
Gæst
Torsten Tor

Vores hjerne har heller aldrig været udsat for porno på den måde vi ser det idag. Og pornoen gøres konstant mere ekstremt, så snuff (folk slås ihjel) snart er det normale. Det er throating, gagging, kvælning, gaping osv. i utlra HD opløsning. Pornoen fra før internettet er nærmest uskyldige småerotiske noveller.